Site icon ОФК БДИН ВИДИН

ОБЩИ УСЛОВИЯ

http://www.bdinvidin.bg е официалният уебсайт на юридическото лице ОФК “Бдин” Видин, чиято регистрация и администрация са със седалище гр. Видин, П.К. 3700, стадион “Георги Бенковски”, находящ се на ул. “Академик Стефан Младенов” № 20.
Юридическото лице администрира ОФК “Бдин” Видин, като е вписано и активно в Търговския регистър на Република България с правната форма Сдружение, със следната цел:
1.Развитие на спорта футбол на територията на град Видин и региона в съответствие с вътрешните и международни изисквания и норми.
2.Организиране на школа по футбол и разработване на съответните методики за трениране.
З.Да подпомага и обучава специалисти и треньори по футбол.
4.Да организира подготовка и участие в официални състезания и първенства.
5.Да организира популяризирането на спорта футбол в основните и средни учебни заведения на територията на град Видин и област Видин.
6.Организиране на турнири по футбол на територията на област Видин.

Целта на настоящия уебсайт е да има осведомителна информационна функция, чиято целева група е Обществото, спортните среди, организации, спортни клубове и медии на територията на Република България, както и извън нея. Цялата информация, под формата на статии, текстове, мултимедийни материали, препратки към външни страници, под формата на линкове (връзки), както и свързаните към платформата профили в други социални мрежи, целят разпространение на информация без комерсиална цел, като достъпът до тях е абсолютно неограничен и свободен на територията на Република България, както и извън нея.

Техническата изработка, поддръжката и разпространението, която се упражнява към сайта, се извършва от физически лица, създали, развили и поддържащи настоящия уебсайт безвъзмездно и доброволно, в полза на Сдружението, управляващо ОФК “Бдин” Видин.

Физическите лица, създали настоящия уебсайт, притежават ексклузивни права и разрешение от Сдружението за обмен на информация, статии, текстове, изображения, графики, звуци и мултимедийни материали, файлове и всички други налични графични и/или компютърни файлове, с цел изработка, поддръжка, и разпространение на настоящия сайт, както и прилежащите към него активни профили на Сдружението, в настоящия уебсайт, профили в социални мрежи и платформи за обмен на информация и мултимедия.

Съдържанието на сайта е защитено по силата на законите на Република България, свързани с авторско право, индустриално и интелектуално вещно право.

Разрешават се копия на съдържанието или елементите на уебсайта, само ако са придружени с изричното съгласие на собственика на сайта, както и изписването на официалния домейн на сайта – http://www.bdinvidin.bg, като придружаващ текст, и/или логото на Сдружението, със свързана към него препратка/линк към настоящия уебсайт.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет сайтове, платформи за комуникация, социални мрежи, източници за обмен на информация, бюлетини, мултимедия и интерактивно съдържание платформи и страници.

Уебсайът е наличен само на български език.

Уебсайтът е изграден чрез съвременни технологии, компютърни и интернет платформи, пригодени за съответната цел, позволяващи използването или изграждането на цялостни уебсайтове, готови шаблони, шаблонни части, изгледи и теми. Уебсайтът има налични версии за достъп и преглед на съдържанието му от настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон, както и всяко друго устройство, позволяващо достъп и визуализация на подобен тип платформи, уебсайтове и страници.

За да видите пълната версия и функционалности на сайта е нужно устройството, от което го отваряте, да е технически изправно, с достъп до Интернет и наличен инсталиран браузър за разглеждане на Интернет съдържание.
Версията, дизайна и платформата, на която е изграден уебсайта, притежават конфигурация както за визуализация и достъп на таблет, така и за мобилно устройство.
За най-добра визуализация и потребителско изживяване, препоръчваме уебсайта да се разглежда от браузър на настолен компютър или лаптоп. В него всички функционалности на системата са достъпни в абсолютно съответствие с първоначалния замисъл на сайта, неговия разработчик, дизайн, характеристики и функционалности.

Уебсайта няма ограничение или специфични изисквания за своите посетители и тяхната възрастова група. Уебсайта, както и прилежащите към него, упоменати и споделени като линкове (връзки), профили в социални мрежи, са подходящи за всяка възрастова група.

При наличие на търговска дейност от страна на Сдружението ОФК “Бдин” Видин, съществуват следните факти:
– Всяка търговска дейност се извършва от управителите и отговорните по Закон лица, управляващи по Търговски регистър Сдружението ОФК “Бдин” Видин.
– Доброволна дейност, както и дарения, под формата на финансови средства, както и други средства и материали, в полза на Сдружението, са обект на контрол от съответните отговорни органи, от страна на страната-дарител.
– настоящият уебсайт предлага директна продажба, чрез изграден виртуален онлайн магазин, но не и възможност за плащане с инструменти за плащане, като кредитни/дебитни карти, ваучери, виртуални валути и др. на своите посетители.
– Единственият метод на плащане е чрез наложен платеж, при получаване на избраните от Вас артикули, чрез поръчка/заявка на платформата в нашия уебсайт.
– При възможност за закупуване на стоки и услуги от настоящия уебсайт, всяка договорка става чрез онлайн форма за кореспонденция, налична в настоящия уебсайт – e-mail, като отговорността в случая поема Сдружението ОФК “Бдин” Видин, освен в случаите, в които потребителят/поръчителят не е изпълнил своите задължения, които е разбрал и приел, в момента на изпращането на поръчката.
Потребителят/поръчителят има за задължение следното:
– да се запознае със съдържанието на настоящия уебсайт;
– да се заподнае със своите права – страниците Общи условия и Политика за поверителност;
– да направи поръчка чрез наличните форми за директен контакт, налични в съответните страници в настоящия уебсайт;
– да се съгласи да предостави свои лични данни, необходими за изпълнението на неговата заявка – имена, телефонен/мобилен номер, имейл, адрес за доставка на избраните от него предлагани продукти в настоящия уебсайт;
– при необходимост, да потвърди своята заявка;
– да приеме, заплати и получи своята доставка, в съответствие с политиката на изпращача – в настоящия случай, Сдружението, притежаващо права върху настоящия уебсайт и онлайн магазина в него.

При нужда от допълнителна информация, въпроси, съвети или предложения относно Общите условия на уебсайта, неговият администратор, или при всяка друга необходима информация, моля свържете се с нас на имейл адрес:
office@bdinvidin.bg

Exit mobile version